• Voordracht nieuwe bestuursleden
  23 mei 2022
 • Beste leden,
   
  Het bestuur van OVV'67 wordt verder versterkt met 2 nieuwe leden. Nadat eerder Sietse Verhoeve en Cees Markus het bestuur kwamen versterken, zullen er nog 2 nieuwe bestuursleden worden toegevoegd aan het huidige bestuur. Mark van den Brink en John Bliekendaal willen een rol gaan vervullen als bestuurslid van onze mooie vereniging. Bestuursleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering, welke in november zal plaatsvinden. Het bestuur zal beiden voordragen als bestuurslid. Conform ons huishoudelijk reglement kan het bestuur kandidaten vooruitlopend op de formele benoeming belasten met bestuurstaken. Het bestuur belast Mark met de rol van algemeen bestuurslid en belast John met de rol van bestuurslid/vice-penningmeester. Met de komst van Mark en John is het bestuur weer op sterkte. We zijn nu met 7 bestuursleden, waarvan er 2 (de penningmeester en voorzitter) in november aftreden en niet herkiesbaar zijn. In de ALV van november kunnen jullie als leden je stem uitbrengen voor een bestuur dat zal bestaan uit 5 personen. We zijn blij met de komst van Mark en John en hopen dat ook zij veel plezier gaan beleven aan hun bijdrage in het bestuur.
   
   
  Guus Verbeek
  Voorzitter OVV'67.