• Voordracht nieuwe bestuursleden
  26 apr 2022
 • Beste leden,
   
  Het bestuur van OVV'67 was en is op zoek naar versterking. Vanuit de vereniging hebben Sietse Verhoeve en Cees Markus aangegeven een rol in het bestuur te willen oppakken. Bestuursleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering, welke in november zal plaatsvinden.
  Het bestuur zal beiden voordragen als bestuurslid. Conform ons huishoudelijk reglement kan het bestuur kandidaten vooruitlopend op de formele benoeming belasten met bestuurstaken. Het bestuur belast Sietse met de rol van bestuurslid/aanspreekpunt voor de damesteams en belast Cees met de rol bestuurslid/vice-voorzitter.
  We zijn blij met de komst van Sietse en Cees en hopen dat ze veel plezier gaan beleven aan hun bijdrage in het besturen van onze mooie vereniging.
   
  In het bestuur is overigens nog wel plaats voor nieuwe bestuursleden, dus ga niet achterover leunen na bovenstaande te hebben gelezen, maar denk actief mee over de invulling van bestuursfuncties. We zoeken op korte termijn een nieuwe penningmeester en in de loop van dit jaar een algemeen bestuurslid. Mocht je interesse hebben, of iemand weten die een rol zou willen vervullen als bestuurslid, laat het dan even aan Gerard, Cees of mij weten.
   
  Guus Verbeek
  Voorzitter OVV'67.