• Afspraken voor Spelers, Ouders, Leiders, Trainers en Bestuur van OVV’67

  Om ervoor te zorgen dat iedereen op een prettige wijze met het voetbal bezig is, of welke andere activiteiten van de vereniging dan ook, hanteren we de volgende regels:


  1.           Voor alle spelers, leiders, trainers en het bestuur van OVV’67:

                a.            Ik beheers mezelf en vertoon geen agressief gedrag . Ook ten opzichte van anderen.
                b.            Ik ben het positieve voorbeeld voor de club en handel daar ook naar.
                c.            Ik respecteer anderen (mede/ tegen-spelers, toeschouwers, scheidsrechter, leiders, trainers, bestuur)
                d.            Ik accepteer de beslissing van anderen.
                e.            Ik ondermijn het betreffende gezag niet.
                f.             Ik stel me positief op ten opzichte van iedereen.
                g.            Ik laat iedereen in zijn/ haar waarde.
                h.            Ik sta open voor iedereen. Ik gedraag me solidair.
                i.             Ik meld me telefonisch of fysiek op tijd af voor de wedstrijd en de training. (wedstrijd uiterlijk donderdag)
                j.             Ik ben uiterlijk 10 minuten voor tijd aanwezig op het veld waar de wedstrijd wordt gespeeld. (te laat betekent reserve staan)
                k.            Als ik door mijn gedrag bij een wedstrijd of training wordt weggestuurd volgt er een sanctie vanuit de vereniging.
                l.             Als ik ben omgekleed voor de wedstrijd rook ik niet meer totdat de wedstrijd is afgelopen en ik heb gedoucht.
                m.          Na de wedstrijd douche ik mezelf bij de vereniging waar ik heb gespeeld.
                n.            Na de training douche ik mezelf in overleg met de trainer.
                o.            Na het douchen ruim ik de doucheruimte/ kleedruimte van mezelf en de tegenstander op.
                p.            Ik ben zuinig met andermans spullen.
                q.            Als ik bewust iets van een ander kapot maak vergoed ik dat zelf.
                r.             Ik luister naar de leiders, trainers.
                s.            Ik ruim na de training de gebruikte spullen op.


  2.           Voor alle ouders van spelers en alle overige bezoekers van OVV’67:
                a.            Ik beheers mezelf. Ook ten opzichte van anderen.
                b.            Ik respecteer anderen en accepteer de beslissing van leiders, trainers, scheidsrechters of van het bestuur van OVV’67.
                c.            Ik kom alleen in de kleedkamers van de teams na goedkeuring van de trainer/ leider.
                d.            Ik zorg ervoor dat mijn aanmoedigingen niet storen op de spelers.
                e.            Ik help de mensen en de club.
                f.             Ik vind het welzijn van de spelers belangrijker dan het resultaat.
                g.            Ik bemoei me niet met het spel.
                h.            Ik moedig aan in plaats van af te kraken.


  3.           Voor het bestuur van OVV’67
                a.            Wij creëren een goede regelgeving
                b.            Wij zorgen voor de gezondheid van de spelers en de club.
                c.            Wij corrigeren bij ongeoorloofd gedrag.
                d.            Wij belonen bij constant sportief, helpend positief gedrag.
                e.            Wij stimuleren open en doelgeoriënteerde Fair Play.