• Snel besluit woningbouw voetbalveld Oosteind
  12 mrt 2019
 • Uit de BN de Stem van 12 maart 2019:

  Er moet snel duidelijkheid komen over woningbouw op het A-veld van OVV‘67. Daar stuurt de werkgroep Dorpshart Oosteind op aan. "Er moet een principe-uitspraak komen vanuit de werkgroep, Vereniging Belangen Oosteind (VBO), de voetbalclub en de gemeente Oosterhout", zegt Fred Gabriëls namens de werkgroep. De werkgroep presenteerde vorig jaar een veelomvattende toekomstvisie voor het dorp: verplaatsing van dorpshuis het Oostquartier naar de kerk, appartementen in het Oostquartier, woningbouw op het noordelijke voetbalveld van OVV’67, (gedeeltelijke) verplaatsing van het sportpark en het openstellen van de pastorietuin. De bedoeling is dat kerk en pastorietuin ‘verbindend hart‘ van het dorp worden en dat de kerk deels open blijft voor geloofsbeleving.

  Twintig tot dertig huizen

  Volgens Gabriëls heeft nu  de keuze voor huizen bij OVV‘67 prioriteit, omdat de club wacht op nieuwe kleedlokalen en daarvoor moet kijken naar de locatie: mogelijk kan dat aan de zuidelijke kant van het huidige sportcomplex. 

  De werkgroep staat achter woningbouw op het OVV‘67. Voorlopig wordt uitgegaan van twintig tot dertig huizen. "Gefaseerd gebouwd. Een stuk of vijf per jaar. Deze woningen zijn niet zozeer voor Oosteindse inwoners maar meer om mensen uit de regio te trekken." Achterliggende gedachte is om met de aanwas de basisschool overeind te houden. 

  Woonbehoefte

  De afgelopen maanden deed de werkgroep onderzoek naar de woonbehoefte in Oosteind. Bijna 300 van de ruim 1.200 inwoners vulden de enquête in. Daaruit blijkt dat er voor de komende zes jaar acht woningen voor oudere stellen nodig zijn en vier huizen voor oudere alleenstaanden. Het gaat om 45-plussers. Ook blijkt dat een flink deel van de jongere inwoners (onder de 45 jaar) op zoek is naar een goedkopere koopwoning in Oosteind. Naar appartementen is weinig vraag, hetzelfde geldt voor huurhuizen. Dat roept de vraag op of het wel nodig is om het Oostquartier om te bouwen voor appartementen. "Als de animo beperkt is, moet je kijken naar andere functies. Zoals een bedrijfsfunctie", meent Gabriëls.

  Scenario's 

  De werkgroep benadrukt dat de uitkomsten van het onderzoek ‘een wensbeeld‘ zijn, wat af kan wijken van de realiteit. Tijdens de vergadering van de VBO op maandag 1 april geeft de werkgroep een uitgebreide toelichting op het onderzoek. "De volgende stap is dat we scenario's gaan uitwerken en doorrekenen. Wat zijn de kosten en opbrengsten? Het plan moet break-even zijn. Daarnaast gaan we voor een gezonde mix van woningen."