• Oosteind gaat voor woningen bij OVV‘67
  4 apr 2019
 • UIt de BN De Stem van 4 april 2019

  OOSTEIND - De Vereniging Belangen Oosteind en de Werkgroep Dorpshart vragen van de gemeente Oosterhout een principebesluit over woningbouw op het veld van OVV‘67. Dat is een van de uitkomsten van de informatiebijeenkomst die beide partijen hielden begin deze week. Ze hopen dat B en W voor de zomer een beslissing nemen en dat er meer duidelijkheid komt over het tijdspad.
  Driekwart jaar geleden presenteerde de Werkgroep Dorpshart een toekomstvisie voor Oosteind. Daarin verplaatst onder meer de dorpshuisfunctie van het Oostquartier naar de kerk en wordt gekeken naar appartementen in het Oostquartier en huizen bij OVV‘67. Achterliggende gedachte is de leefbaarheid en het voortbestaan van de basisschool. Zowel Thuisvester als de werkgroep deed onderzoek naar de woningbehoefte onder de dorpsbewoners.   Thuisvester kwam tot twaalf woningen, de werkgroep zelf kwam tot acht woningen voor oudere stellen en vier huizen voor oudere alleenstaanden. Daarnaast is er vraag naar starterswoningen.

  Prioriteit

  Duidelijk is dat de ontwikkeling bij de voetbalclub prioriteit heeft, omdat de vereniging nodig toe is aan nieuwe kleedkamers. Ad Caron (VBO) en Fred Gabriëls (Werkgroep Dorpshart) geven aan dat er niet alleen maar voorstanders zijn voor woningbouw bij OVV‘67. "Er wordt aangegeven dat ze het uitzicht kwijt zijn. Ook is er nog onzekerheid over de positie van de ingang van het voetbalterrein en de ontsluiting ervan."

  Kantine

  OVV‘67 staat positief tegenover het plan. "We snappen het belang voor Oosteind", zegt voorzitter Guus Verbeek. "Een voorwaarde is wel dat de kosten van de kleedkamers en de verplaatsing van onze kantine bekostigd worden uit de woningbouw." Als er huizen op het hoofdveld komen van OVV‘67, dan wordt de accommodatie waarschijnlijk verplaatst naar de zuidzijde. Mocht het woningbouwplan niet doorgaan, dan wordt gekeken naar een tussentijdse oplossing of het midden van het voetbalcomplex. 

  Kerk

  De Werkgroep Dorpshart vraagt op zijn beurt aan de gemeente over de opbrengsten gebruikt kunnen worden voor de verdere uitvoering van de visie. "Dan kunnen we met een concreet plan naar de bisschop gaan over de invulling van de kerk", zegt Gabriëls. 

  De gemeente Oosterhout doet momenteel onderzoek naar de plannen en verwacht dit in mei voor te kunnen leggen aan het college van B en W waarna een principebesluit volgt.

  Stankcirkel

  De Werkgroep Dorpshart en VBO staren zich niet blind op woningbouw bij OVV‘67. Zo wordt ook gekeken naar het gebied bij de Smederijstraat en Maalderijstraat. Belangrijk is dat de locaties buiten de stankcirkels liggen, dus dat ze ver genoeg van bepaalde agrarische bedrijven zijn om zodoende geen geurhinder te ondervinden. De extra huizen zijn niet enkel voor inwoners uit eigen dorp, maar moeten mensen van buiten aantrekken. "Dat is nooit anders geweest", menen Caron en  Gabriëls. "We willen beheerste, gefaseerde bouw. We willen niet dat de school nu een impuls krijgt, maar later weer leegloopt." 

  Beperkte vraag

  In de eerste visie van de werkgroep staan appartementen als mogelijke invulling voor het Oostquartier. Uit het woononderzoek blijkt dat de vraag daarnaar beperkt is. Onder de jongeren blijkt een percentage van slechts 11 procent hierin interesse te hebben. Bij deze groep is er voornamelijk behoefte aan koopwoningen en enkele appartementen. "Voor het Oostquartier moeten we wellicht aan een andere functie denken." Haast heeft het grote dorpsplan niet. "Het is een visie van 2020 tot 2025, dat komt niet op een half jaar. Maar als de woningen bij OVV‘67 doorgaan, dan begint de visie steeds meer een plan te worden."