• OVV '67 Miniveldtoernooi 2022

  Onze vereniging organiseert 11 juni een miniveld voetbaltoernooi. 
  Net als vorig jaren vindt gelijktijdig het heren- en damestoernooi plaats.
  Zowel een heren- als damesteam bestaat uit minstens zes en hoogstens tien spelers. Per wedstrijd spelen vijf veldspelers plus een keeper en zijn er drie wisselspelers toegestaan. De minimale leeftijd om deel te nemen is 15 jaar.

  Bij inschrijving verzoeken wij je beleefd het verschuldigde inschrijfgeld ad €75,- per team over te maken op bankrekening NL64 RABO 0139 5018 78 ten name van O.V.V.'67. Het verzoek daarbij om de teamnaam te vermelden. Elk team ontvangt bij aanvang van het toernooi tien consumptiebonnen.

  Aansluitend aan het toernooi wordt een BBQ georganiseerd. Indien je hier graag met je team aan deelneemt, kun je bij inschrijving aangeven met hoeveel personen je wilt deelnemen. De kosten bedragen €17,50 per persoon en dienen gelijktijdig met het inschrijfgeld overgemaakt worden. Het vlees wordt voor je bereid.
   
  Ter afsluiting vindt er traditiegetrouw een spectaculaire feestavond inclusief Hollandse artiesten plaats in de feesttent. Aanvangstijd van de feestavond is 19:00 uur. 

  Let op: het is tijdens het toernooi, de BBQ en feestavond niet toegestaan eigen alcoholische consumpties te nuttigen. Ook niet bij een eventueel slaapverblijf op het terrein!

  Alvast dank voor de sportieve medewerking, verblijven wij in afwachting van jullie inschrijving.

  Inschrijven kun je hier.

  Met vriendelijke sportgroeten, 

  Organisatie Miniveld O.V.V.67 

 • OVV '67 Miniveldtoernooi Spelregels / Reglement

  1. Speelveld: 64 m. lang, 35 m. breed. Doel: 3 m. breed, 2 m. hoog

  2. Duur van de wedstrijden: 2 x 10 min in de voorrondes.
  Na 10 min. wordt er van helft ge­wisseld terwijl de tijd doorloopt.

  Tijdens de finales zijn de wedstrijden ook 2 x 10 min.

  3. Een team bestaat uit:
  - 1 doelverdediger
  - 5 veldspelers
  - 3 wisselspelers.

  Wisselen mag alleen ter hoogte van de middenlijn

  4. Een speler mag slechts per wedstrijddag maar voor één team uitkomen. Bij overtreding volgt diskwalificatie van beide teams waarvoor de speler gespeeld heeft.
  Hiervan mag alleen afgeweken worden na toestemming te hebben gehad van de toernooi organisatie.


  5. Het dragen van scheenbeschermers wordt door de organisatie aanbevolen. Het negeren van dit advies is volledig voor eigen risico.

  6.  Bij 3 tot 5 minuten te laat komen 1-0 voor de tegenstander en bij meer dan 5 minuten te laat of in het geheel niet komen gaat de overwinning naar de tegenpartij (0-3).

  7. Bij staking door schuld van één der teams is de wedstrijd eveneens door de schuldige verloren met 0-3. Tevens kan diskwa­lifica­tie van het hele team het gevolg zijn.

  8. In de poules of tussenronden bestaat de mogelijkheid dat twee of meer teams gelijk eindigen. Dan is het volgende van toepassing:
  ·      is dit gelijk, dan beslist het doelsaldo (voor min tegen);
  ·      is dit ook gelijk; dan beslist het aantal gescoorde doelpunten;
  ·      onderling resultaat beslist;
  ·      bij nog gelijk worden er door 3 spelers van elk team één strafschop genomen;
  ·      na deze serie nog gelijk, dan wordt om en om door de andere spelers een strafschop genomen tot de beslissing is gevallen.

  9. In alle twijfelgevallen beslist de wedstrijdleiding.

  10. Bij beëindiging van de finalewedstrijd in een gelijkspel wordt er onmiddellijk door 3 verschillende spelers van beide teams één strafschop genomen. Bij nog gelijk nadien volgt de procedure van om en om.

  11. Begin van het spel als bij veldvoetbal. Uit de beginschop kan rechtstreeks gescoord worden.

  12. Bal uit het veld:
  - Zijlijn: - Intrappen als bij zaalvoetbal;
  - Doellijn: Doelpunt als bij veldvoetbal;
  - Hoekschop als bij veldvoetbal
  - Achter: doelverdediger brengt de bal in het spel met een onderhandse- of bovenhandse worp, de bal mag de middenlijn rechtstreeks passeren. De doelverdediger mag de bal niet voor een 2e keer spelen.

  13. Buitenspel is niet mogelijk.

  14. De terugspeelregel is hetzelfde als bij veldvoetbal.
   
  15. Overtredingen en wangedrag als bij veldvoetbal.
  Geen enkele sliding is toegestaan dus ook niet als de tegenstander hiervan geen hinder ondervindt. Dit geldt ook voor de keeper !
  - Ruw spel: wordt bestraft met 2 min. uitsluiting.
  - Wangedrag: wordt bestraft met 2 min. uitsluiting.
  - 2e Keer in dezelfde wedstrijd: 5 min. straf.
  - 3e Keer in dezelfde wedstrijd: uitsluiting voor de rest van het toernooi.

  16. Een vrije trap, direct of indirect, moet binnen 3 sec. genomen worden, mits de afstand correct is. De vrije trap nemen op de lijn evenwijdig aan de doellijn zo kort mogelijk bij de plaats van de overtreding. Afstand bij een vrije trap: 3 meter.
   
  17. Voordeelregel is mogelijk.
   
  18. De 3-secondenregel is van toepassing.
   
  19. De eerstgenoemde vereniging in het programma is "thuisspelend" en zorgt voor de grensrechter.

  20. De eerstgenoemde vereniging neemt de aftrap en de tegenstander kiest de goal.

  21. De eerstgenoemde vereniging speelt met hesjes indien nodig.

  22. De aanloop bij strafschoppen moet beginnen binnen het strafschopgebied.