• OVV '67 Geschiedenis • De eerste initiatieven


  Op 16 mei 1965 werd het initiatief genomen om in Oosteind een voetbalclub op te richten. Op 6 juni van datzelfde jaar werd reeds de eerste wedstrijd gespeeld en wel in Oosterhout tegen een team uit die plaats. Een eigen terrein hadden we immers nog niet. De uitslag was 2-2. Er werd een veld gehuurd bij ONI te ’s Gravenmoer (kosten 15 gulden) om een return-wedstrijd te kunnen spelen. Het werd een 2-0 overwinning voor OVV. Dit was een stimulans om op deze weg voort te gaan.

 • Het eerste veld 

  Vooral Rinus van Strien, tot 1992 (?) voorzitter van onze vereniging, en Henk Fijneman zetten zich in om aan dit veldprobleem een einde te maken. Zij gingen letterlijk "de boer op" om te proberen een wei te huren. C. Kuystermans (Groenendijk) gaf tenslotte de toezegging om een stuk grond voor gebruik af te staan voor een periode van oktober 1965 tot mei 1966. Dit terrein was gelegen tegenover het toenmalige café van Wim Dirven (voorheen Akkermans) aan de Provincialeweg, waar nu het huis staat met huisnummer 207 
  Men was erg blij met deze geste van de heer Kuystermans, maar helaas zat de club in de zomer van 1966 alweer zonder accommodatie en de animo verslapte snel bij de spelers en supporters. De contributie werd niet meer opgehaald en eigenlijk waren we weer terug bij af.

  Oprichting van de vereniging

  Maar een jaar later ?? op 18 mei 1967 ?? werd er weer een vergadering belegd bij Jan Vissers (café De Schuur) om opnieuw te starten met de voetbalclub OVV. Het werd nu meteen goed aangepakt. Er werd een bestuur gevormd bestaande uit: Rinus van Strien, Henk Fijneman, Frans, Johan en Wim Keulemans en Giel Nerings. Dit was de eerste "werkgroep". De vereniging was nu echt een feit.


  Wat later werd een echt bestuur gevormd en ook de taken verdeeld, en wel als volgt: 
  Voorzitter: Rinus. van Strien
  Secretaris: Henk van Nunen
  Penningmeester: Jan Swanen jr.
  Bestuurslid: Cees Bertens
  Bestuurslid: Frans Keulemans
  J. Vissers uit Oosterhout werd trainer en Adr. Rams werd verzorger.

  Tevens werd er een elftal-commissie in het leven geroepen, bestaande uit Rinus van Strien, Frans Keulemans en Giel Nerings. A. Vermeulen was voor J. Vissers nog even trainer.
  Voorlopig werden er maar twee wedstrijden per maand gespeeld (we hadden immers nog geen eigen veld !). De contributie werd vastgesteld op 1 gulden per maand.

  Aanvraag bij het gemeentebestuur 

  In samenwerking met de ‘Vereniging Belangen Oosteind’ werd bij het gemeentebestuur een aanvraag ingediend voor een gemeentelijk sportveld op Oosteind. Er werden nieuwe shirts en kousen gekocht en de eerste wedstrijd in deze nieuwe tenues werd, wederom tegen een Oosterhoutse ploeg, met 3-0 verloren.
  Ter herinnering moet nog worden vermeld dat OVV eigenlijk is ontstaan uit de oude sportkern (afdeling voetbal) van de vroegere kajotters, de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) van Oosteind. Naast atletiek deed de KAJ ook aan voetballen en werd er bijvoorbeeld gevoetbald tegen de jonge boeren van Oosteind (RKJB). De toenmalige voorzitter van de KAJ was Ad Jansen.

 • Ons tweede veld 

  Intussen waren de moeilijkheden betreffende het terrein voorlopig weer opgelost, doordat Gerard Klijs in principe voor een periode van een half jaar een weiland afstond gelegen achter café De Schuur en de boerderij van Henk Fijneman. Het werden bijna 5 jaar dat de vereniging hier zijn wedstrijden speelde. Hierop werd o.a. een nederlaag toernooi georganiseerd (eind oktober 1967) met deelname van clubs uit Dongen, Rijen, St. Willebrord, Oosterhout, Bavel, Breda en Molenschot. De wedstrijden werden gespeeld op zaterdagavond. Onze club was in die tijd nog niet aangesloten bij de bond (KNVB).
  Het was dus, zoals dat zo denigrerend vanuit officiële instanties genoemd werd "wild voetbal" (d.w.z. ongeorganiseerd).
  Onder leiding van trainer J. Vissers uit Oosterhout werd in mei en juni 1968 met twee elftallen deelgenomen aan de zomeravondcompetitie te Oosterhout en wel in de derde klasse. Inmiddels werden bij de gemeente de eerste plannen ontwikkeld om in het nieuwe uitbreidingsplan (het latere "De Omloop") een sportterrein aan te leggen. Het duurde echter nog vier jaar eer dit alles verwezenlijkt zou gaan worden, namelijk in 1972.

  Veteranen-afdeling 

  Sinds 3 november 1968 was er al een aparte veteranen-afdeling. Er waren immers al veel oudere spelers lid van de vereniging. Het eerste bestuur hiervan bestond uit J. Vissers, A. Rams en Jan Swanen sr. Ook werd onder leiding van Frans Keulemans een jeugdafdeling op poten gezet. Men had voor de huur van het veld een huurcontract afgesloten met Gerard Klijs en wel voor de tijd van maximaal 7 jaar. Het terrein had weliswaar niet de vereiste afmetingen, maar er was al wel een oefenterreintje met verlichting (kosten 1000 gulden) en een houten kleedgebouw, geschonken door Piet Vissers uit Oosterhout. Onze douches waren ronde bakken gevuld met heerlijk koud water. Jos van Strien en Ad Verkooijen fungeerden toen reeds als beheerders van het terrein en het materiaal.

 • Ledental groeit 

  Begin 1969 waren er 53 leden, maar de meesten hiervan kwamen van elders (38). De contributie was toen 18 gulden per lid per jaar. Om aan de KNVB-competitie te mogen deelnemen (en dat wilden we) moest OVV voldoen aan de volgende 3 eisen:

  1. minstens beschikken over een ledental van 50 leden
  2. minstens 3 elftallen kunnen vormen
  3. beschikken over een geschikt terrein met kleedgelegenheid

  De elftalcommissie bestond in 1968 uit Jan Swanen sr,. J. Vissers (trainer) en Antoon van Rijen. Deze commissie stelde voor elk weekend de elftallen samen. Later hadden hierin o.a. ook Jan Trommelen en Ab van Dijk zitting. Jan Trommelen werd tevens onze consul. Jan heeft meerdere malen het toenmalige en het huidige terrein achter de basisschool gekeurd. De jeugd (23 leden) speelde inmiddels in competitieverband in de Dongense voetbalbond (8-12 jaar). Ook in 1968 werd met twee seniorenelftallen deelgenomen aan de Oosterhoutse zomeravond competitie.

  Acties 

  Er werden verschillende acties ondernomen om de club ook financieel overeind te houden. Zo waren er o.a. een grote loterij, een donateursactie, een grote oriëntatierit voor auto’s en motoren (uitgezet door Henk van Nunen en Antoon van Rijen), een fancy-fair, een balavond, een toto en een barakconcours in het clubhuis café De Schuur.

  Aangesloten bij de KNVB 

  In het seizoen 1969/1970 ging de Oosteindse Voetbal Vereniging (voortaan onder de naam OVV ’67) voor het eerst deelnemen aan de KNVB-competitie, afdeling Noord-Brabant.
  In mei 1969 werd het veld (van Gerard Klijs) opnieuw ingezaaid en er kwam een afrastering. De wethouder van sportzaken, de heer van Gils, opende dit officieel op 24 augustus 1969, waarna een vriendschappelijke wedstrijd werd gespeeld tegen Irene’58 uit Den Hout. De uitslag was 2-1 voor OVV ’67. Antoon van Rijen heeft toen de secretaris-functie overgenomen van Henk van Nunen. Rinus van Strien was voorzitter.
  OVV werd meteen het eerste jaar kampioen. Gedurende 3 jaar hebben we (met dispensatie van de KNVB, gezien de te kleine afmetingen van het veld) achter café De Schuur met 3 elftallen in de officiële competitie gespeeld.
  De allereerste competitiewedstrijd van OVV 1 (met o.a. de gebroeders Swanen, gebroeders van Rijen, gebr. Keulemans en Cees Bertens en trainer J. Vissers) speelden we op zondag 31 augustus 1969 in Oosterhout tegen TSC 5.  Het bestuur bestond toen uit: Rinus van Strien (voorzitter), Antoon van Rijen (secretaris), Jan Swanen jr. (penningmeester), Cees Bertens en Henk van Nunen (beiden bestuurslid). De club telde toen 100 leden.

  Het tweede jaar van de competitie (seizoen 1970/1971) startten we met twee seniorenelftallen. Het 1 e speelde in de derde klasse Afdeling Brabant, het 2 e in de vierde klasse. Daarnaast hadden we 1 juniorenelftal (12-14 jaar) en 2 pupillenelftallen in resp. de B- en C-klasse van de onderlinge Oosterhoutse competitie (o.l.v. competitieleider A. vd Berg). De jeugd stond onder leiding van Henk van Strien. Ons eerste elftal sloot deze competitie af met een mooie tweede plaats.

  Ons derde veld (het huidige) 

  In 1972 is het nieuwe sportterrein achter de basisschool eindelijk klaar. We gingen hier voetballen op een mooie accommodatie, maar nog zonder eigen kantine. Ons clubhuis was vooralsnog ’t Oostquartier dat ook net was geopend met als beheerders Toon van Strien en zijn vrouw Els. De officiële opening met o.a. wethouder Henk de Laat was op 24 september 1972. Ons eerste team speelde die dag een wedstrijd tegen het Oosterhoutse TSC. We verloren natuurlijk van deze gerenommeerde club, maar dat was geen schande. OVV’67 werd weer kampioen in het seizoen 1972/1973. Dat was dus voor de tweede maal in haar bestaan. Als trainer was toen de heer Antoon Kerst uit Waspik aangetrokken, die ons geweldig uit de nood hielp in de moeilijke beginjaren. Nog iets later werd Bertus Fijneman onze trainer.

  Toch zijn we in deze periode geweldig gegroeid. Het was gezellig en gemoedelijk maar er werden flinke prestaties geleverd voor zo’n klein dorp. Al moet hier wel bij opgemerkt worden dat we vele "buitenlanders" in onze gelederen telden en dat is nu nog het geval.
  In 1974 had de club maar liefst een 7-mans bestuur, bestaande uit Rinus. van Strien, Antoon van Rijen, Adrianus Rams, Anton van Oyen, Jan Leemans, Piet Gabriëls en Cees van Loon (uit Dongen). In het kleedgebouw werden warme douches aangelegd en er werden plannen gesmeed om een eigen kantine te bouwen, geheel voor eigen rekening van OVV’67. In 1975 werd ons toenmalige clubhuis ’t Oostquartier gesloten wegens een grote renovatie van de vloeren. We zaten dus volop in de problemen wat ontvangstruimte en dergelijke betreft. Ook voor de noodzakelijke financiën was het beslist nodig een eigen home te hebben, waarin de club geld kon verdienen door omzet van de bar.
  In de zomer van 1975 werd met de bouw hiervan begonnen met de hulp van vele vrijwilligers en aannemer Jac. vd. Beek. De tekening was in samenwerking met Openbare Werken gemaakt door oud-lid Peter van de Loo. Eind 1975 was de kantine klaar. Tijdelijk beheerder werd Sjef Jansen. Na hem kwam Toon van Strien de kantine exploiteren.

  De officiële opening van de kantine was op 29 mei 1976, o.a. door burgemeester A. Mater en wethouder Henk de Laat.
  Toen kon de ontwikkeling van onze club pas echt beginnen.

  Tweede veld op complex "Uilendonck" 

  In een kritisch schrijven aan burgemeesters en wethouders houdt voetbalvereniging OVV’67 een vurig pleidooi voor een tweede speelveld. In het schrijven wordt B & W gevraagd hun beleidsplan ten aanzien van OVV'67 te herzien en wel zodanig dat OVV'67 een reëel uitzicht krijgt op de mogelijkheid van een tweede veld.
  Dit speelde zich af in december 1980. Al twee jaar eerder was geprobeerd, zowel door de gemeente als door OVV'67, om grond aan te kopen. Dit was echter niet gelukt, zo schrijft het college, maar voor OVV was het echter pure noodzaak geworden dat er een extra veld bij kwam.1 speelveld voor 9 teams werd absoluut onhoudbaar.
  In februari 1981 krijgt OVV'67 te horen date er geen geldmiddelen beschikbaar waren voor de aankoop van grond en de aanleg van een tweede veld. Inmiddels was er noodgedwongen een ledenstop ingevoerd.
  Dan ineens is er een jaar later in januari 1982 weer hoop. De gemeente kon een stuk grond aankopen, en wat daarvan te groot was voor de aanleg van een voetbalveld zou verhuurd worden aan liefhebbers van een volkstuintje.

  Zo kon in juni 1982 het tweede veld eindelijk in gebruik worden genomen. De ledenstop kon worden opgeheven, met als resultaat een snel groeiend ledental. Dit had weer tot gevolg dat het OVV'67 zeer goed voor de wind ging. Het 1e elftal promoveerde naar de hoogste klasse van de Afdeling Brabant.

  ( Wordt vervolgd..... )