• Geld voor aankoop ‘tijdelijke’ kleedunits OVV’67
  4 jan 2022
 • BN-De Stem

  De ‘tijdelijke’ kleedunits van de Oosteindse voetbalclub OVV’67 kunnen wat de gemeente Oosterhout betreft worden aangekocht. Het college wil hiervoor bijna een ton beschikbaar stellen. De vier kleedunits worden sinds enkele jaren gehuurd.
  Het terrein van OVV staat op de nominatie om te worden verplaatst naar een andere locatie. Bij het opstellen van de gemeentelijke perspectiefnota van 2017 werd om die reden besloten de vernieuwing van de versleten kleedaccommodatie uit te stellen. Er zouden onderzoeken volgen naar de mogelijkheid van woningbouw op het huidige terrein van OVV.

  Kleedlokalen

  Door een tekort aan voldoende en goed bruikbare kleedlokalen is er twee jaar geleden voor gekozen om tijdelijk units te huren die als kleedaccommodatie dienen. Rond deze tijd zou worden besloten of de vier units langer zouden worden gehuurd of eventueel zouden worden aangekocht.      

  Volgens het college van burgemeester en wethouders bestaat de kans nog steeds dat OVV’67 binnen tien jaar verhuist naar een andere locatie in het dorp. Toch duurt die periode volgens het college te lang om de huidige situatie te laten voortduren. Naar verwachting zijn de units dus nog voor een langere periode nodig en is aankoop van de units financieel gunstiger. Temeer omdat de mogelijkheid biedt tot hergebruik. 

  Zonnepanelen

  De vier kleedunits verkeren volgens het college in goede staat. Ze zijn bovendien voorzien van zonnepanelen, zodat er de komende jaren ook bespaard zal worden op de energiekosten. Voor het gemeentebestuur is dat een belangrijk punt, want er wordt hoog ingezet op verduurzaming. Met de aankoop van de unit wordt financieel voordeel behaald, want de totale maandelijkse huurlasten zijn op langere termijn hoger ten opzichte van het aankoopbedrag.

  De plannen zijn in samenspraak met OVV’67 tot stand gekomen. De kosten van de aankoop komen ten laste van het gereserveerde bedrag van 424.000 euro voor de kleedaccommodaties van de sportclubs binnen de gemeente. 

  De gemeenteraad buigt zich op 25 januari over het aankoopvoorstel van het college.