• Contributie tijdens Covid
  22 jan 2021
 • Beste leden van OVV’67,

   

  Het Corona virus houdt Nederland en de rest van de wereld in zijn greep, maar er is licht aan het einde van de tunnel. De vaccinaties zijn in Nederland begonnen en medio april zal een aanvang gemaakt worden met de vaccinatie van de grootste groep inwoners van Nederland, namelijk de mensen tussen 18 en 60 jaar, van welke groep ook de meeste leden van OVV’67 deel uitmaken.

   

  Op dit moment zijn de besmettingen weliswaar iets aan het afnemen, maar de afname lijkt te gering om de maatregelen te versoepelen. De maatregelen zijn, met het oog op de meer besmettelijke Britse en andere varianten, aangescherpt, waarbij zelfs een avondklok wordt ingesteld. Het lijkt er dus op dat het verbod op teamsport nog wel even aanhoudt. Hoewel we de maatregelen begrijpen is het voor jullie als lid van OVV’67, zowel op sportief als sociaal gebied een ernstige aderlating. Als OVV'67 kunnen we geen invulling geven aan onze sociale en sportieve rol. Daarnaast speelt het financiële aspect voor ons als vereniging een rol, maar we beseffen dat dit aspect ook voor (een deel) van onze leden zal gelden.  We proberen als vereniging de kosten te beperken en extra inkomsten te genereren. Zo maken we gebruik van de steunmaatregelen van de overheid en we proberen de vaste lasten te beperken. Bij de beperking van de vaste lasten zijn we echter ook afhankelijk van andere partijen, zoals de Gemeente Oosterhout en de KNVB. 

  We ontkomen er echter niet aan onze enige vaste bron van inkomsten, de contributie, te blijven innen. We hebben hierbij als Oosterhoutse voetbalverengingen onderling afstemming gezocht. 

  Als bestuur van OVV'67 hebben we besloten alleen de contributie en niet de was toeslag bij de leden in rekening te brengen. We hopen dat jullie als lid van de vereniging deze keuze ondersteunen. We begrijpen ook dat er onder jullie wellicht leden zijn die inkomsten missen en onze keuze wellicht begrijpen, maar financieel niet kunnen dragen. Neem in dat geval even via de mail contact op met de penningmeester (email: penningmeester@ovv67.nl).

  Rest ons jullie veel gezondheid toe te wensen en kijken we graag met jullie uit naar het moment dat we met elkaar weer invulling kunnen geven aan het zijn van een vereniging.

   

  Bestuur OVV’67.