• OVV '67 Algemene informatie lidmaatschap

  Op deze pagina informeren we je over hoe je je aan kunt melden als lid van OVV’67 en wat daar bij komt kijken. 
  Indien tijdens het seizoen teams voltallig zijn, is er de mogelijkheid om aspirant lid te worden.
  Daarbij is de helft van de contributie verschuldigd en kun je deelnemen aan trainingen, vriendschappelijke wedstrijden en toernooien. 
  Aan officiële wedstrijden (door de KNVB georganiseerd) kun je dan niet deelnemen totdat er weer een plaatsje vrijkomt, of er een nieuwe teamindeling gemaakt wordt.
  Op de pagina's van de betreffende teams kun je zien wat de trainingstijden zijn. 

  De contributie bedraagt (seizoen 2023 - 2024):
  Categorie

  O7 Pupillen
  O9  pupillen
  O11 Pupillen 
  O13 Pupillen 
  O15 Junioren
  O17 Junioren
  O19 Junioren
  Senioren

  Rustend Lid
  Inschrijfgeld
  Korting voor inzet als vrijwilliger       
  Leeftijd

  4 t/m 6 jaar
  7 t/m 8 jaar
  9 t/m 10 jaar
  11 t/m 12 jaar
  13 t/m 14 jaar
  15 t/m 16 jaar
  17 t/m 18 jaar
  19 jaar en ouder

  Per kwartaal
  Eenmalig
  per kwartaal
  Bedrag per kwartaal

  € 25.03
  € 26.83
  € 28.15
  € 29.95
  € 31.73
  € 34.43
  € 38.45
  € 44.75

  € 11.25
  €  8,50
  €  3.75
   
   
  Alle prijzen gelden op kwartaal basis en worden jaarlijks aan het begin van het seizoen geïndexeerd. 
  De contributie wordt per automatische incasso vier keer per jaar geïncasseerd. 
  Bij tussentijdse aanmelding wordt bij de eerstvolgende incassoronde de tussenliggende hele maanden geïncasseerd.

  Als je lid wilt worden, kom dan gerust eerst eens een kijkje nemen of train enkele keren mee, dat is heel gebruikelijk.
  Let op ! Je mag pas wedstrijden spelen als je het inschrijfformulier volledig hebt ingevuld en ingeleverd en aangemeld bent bij de KNVB.


  Aanmelden:
  Wil je lid worden vul dan het aanmeldingsformulier op de site in. 
  Na ontvangst van de gegevens worden deze verwerkt in de ledenadministratie. Hierna zal een machtigingformulier, voor de automatische incasso, aangemaakt worden. 
  Dit moet ondertekend worden, bij minderjarige leden door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

  Stuur het aan ledenadministratie@OVV67.nl (gescand) of stuur het op naar: 

  Toine Klijs 
  Looierijstraat 46 
  4909 BC Oosteind.

  Afmelden:
  Het lidmaatschap kun je beëindigen met een schriftelijke afmelding via ledenadministratie@OVV67.nl.


  Wijzigingen :
  Wil je een adres of andere wijziging doorgeven gebruik dan de app voetbal.nl of stuur een mail naar ledenadministratie@OVV67.nl

  De contributieverplichting vervalt bij de eerstvolgende jaarlijkse incassorun. 
  Indien de afmelding aan het einde van het seizoen niet voor 30 juni 
  ontvangen is bij de ledenadministratie, dan ben je de contributie verschuldigd voor het volledige seizoen.