• Algemene leden vergadering????
  21 nov 2020
 • Beste leden van OVV'67.

   
  We hebben als leden en bestuur van OVV'67 een bijzonder verenigingsjaar achter de rug. Een kwart van het jaar waren we noodgedwongen gesloten, lagen de competities stil en mocht er niet getraind worden. Ook de traditionele seizoensafsluiting met miniveld en bedrijventoernooi kon geen doorgang vinden. Het positieve nieuws was dat we na een voorzichtige start van het nieuwe verenigingsjaar, langzaam aan weer een beetje op een vereniging konden gaan lijken, waarbij naast het sporten ook weer enige ruimte was voor het sociale aspect van onze vereniging. Na wat aanloopproblemen was het voor iedereen duidelijk dat afstand houden het "nieuwe normaal" was en dat socializen ook met gepaste afstand ingevuld kon worden. De besmettingen bij onze vereniging waren er echter ook, maar onze vereniging is nooit de bron van besmetting geweest en onze leden zijn allemaal hersteld. 
  Vervolgens trok de tweede golf van het Covid-virus over het land, werd het clubgebouw gesloten en daarna de competitie stil gelegd. We hopen dat de besmettingen snel minder worden, zodat zowel het sportieve als het sociale aspect van onze vereniging weer opgestart kan worden.
   
  De huidige beperkingen hebben ook consequenties voor onze Algemene Leden Vergadering (ALV). We houden de ALV normaal gesproken eind november. Op dit moment dient onze kantine dicht te blijven en is het houden van een ALV niet mogelijk. Bovendien willen we als bestuur actief bijdragen aan het beperken van het besmettingsgevaar. Gelet op deze bijzondere omstandigheden hebben we als bestuur besloten de ALV uit te stellen tot het moment dat het weer verantwoord en toegestaan is om deze weer in ons clubgebouw te houden.  We gaan er vanuit dat de leden begrip hebben voor dit besluit. Mocht je vragen hebben, dan kun je je (via de mail) wenden tot de bestuursleden.
   
  Op de agenda van de ALV staat normaal gesproken ook de benoeming van bestuursleden. Gegeven de bijzondere omstandigheden heeft het huidige bestuur gezamenlijk besloten nog een jaar met elkaar door te gaan. Van de 4 bestuursleden is de voorzitter echter in het aftreedschema regulier aftredend. De voorzitter zou terstond herkiesbaar zijn en het bestuur zou hem in de ALV voordragen voor een nieuwe termijn. Nu de ALV is uitgesteld zal deze benoeming op een andere wijze vorm dienen te krijgen. De statuten geven de mogelijkheid om buiten de ALV om een "eenstemmig besluit van alle leden te nemen". In het belang van de continu├»teit van de vereniging willen de drie andere bestuursleden (secretaris, penningmeester en bestuurslid parkonderhoud) met zo'n besluit de herbenoeming van de voorzitter formaliseren, zodat het huidige bestuur met elkaar verder kan. Deze bestuursleden gaan er vanuit dat de leden begrip hebben voor dit besluit en dit besluit ondersteunen. Mocht je vragen hebben dan kun je je (via de mail) wenden tot de secretaris, penningmeester of bestuurslid parkonderhoud. 
   
  Blijf allen gezond, volg de richtlijnen van het RIVM en hopenlijk tot snel op onze vereniging.
   
  Met sportieve groet,
   
  Bestuur OVV'67
  Guus Verbeek, voorzitter
  Gerard Verhulst, secretaris
  Nikki Haagberg, penningmeester
  Alex Hermans, bestuurslid parkonderhoud.